Strona Główna BIP Strona Główna
STRONA GŁÓWNA
 

Witamy na stronie internetowej
Wojskowej Komendy Uzupełnień w Rzeszowie

                  

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie jest organem wykonawczym MON w sprawach administracji wojskowej. Terytorialny zasięg działania obejmuje miasta i gminy powiatów: rzeszowskiego, łańcuckiego oraz miasta Rzeszów.

WKU Rzeszów podlega pod Wojewódzki Sztab Wojskowy w Rzeszowie i jest odpowiedzialna za realizację zadań związanych z zabezpieczenia pokojowego i mobilizacyjnego uzupełniania jednostek, instytucji wojskowych, formacji OC oraz zadań związanych z administrowaniem świadczeniami osobistymi i rzeczowymi a także zadaniami rekonwersyjnymi.

 

Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo na naszej stronie wiele przydatnych informacji. Należy pamiętać, że materiały zamieszczone na stronie mają wyłącznie charakter informacyjny, a spełnienie wszelkich formalności wymaga osobistego stawiennictwa. Więcej informacji uzyskają Państwo telefonicznie lub po osobistej wizycie w Wojskowej Komendzie Uzupełnień.

 

Adres:
Wojskowa Komenda Uzupełnień
w Rzeszowie
ul. Konopnickiej 5
35-211 Rzeszów
 e-mail: wkurzeszow@wp.mil.pl
Godziny urzędowania:
Poniedziałek:
Wtorek:
Środa:
Czwartek:
Piątek:
7.30 - 17.00
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30
7.30 - 15.30

 

 Wojskowy Komendant Uzupełnień przyjmuje interesantów w sprawach skarg, wniosków i petycji w każdy poniedziałek w godz. 14:00 - 16:00


Wojskowy Komendant Uzupełnień w Rzeszowie informuje o naborze ochotników na III turnus (wrzesień 2015r.) SŁUŻBY PRZYGOTOWAWCZEJ w KORPUSIE SZEREGOWYCH, posiadających wykształcenie techniczne, medyczne i prawo jazdy kat. C, C+E

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie przyjmuje wnioski osób zainteresowanych służba przygotowawczą od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30. Więcej informacji można uzyskać pod numerem telefonu: 261 156 119, 261 156 102.

Wojskowy Komendant Uzupełnień zwraca się z prośbą o zgłaszanie rodziców, których troje i więcej dzieci pełniło czynną i zawodową służbę wojskową. Informacje te przyczynią się do uhonorowania rodziców medalem "Za Zasługi Dla Obronności Kraju". Proszę o kontakt pocztowy lub na adres e-mail: wkurzeszow@wp.mil.pl

 CZAS OCHOTNIKÓW
Od 1 marca każdy mężczyzna podlegający powszechnemu obowiązkowi obrony może ochotniczo zgłaszać się do swojej macierzystej Wojskowej Komendy Uzupełnień, by złożyć akces do odbycia szkolenia wojskowego. Taką samą deklarację mogą składać także kobiety zainteresowane odbyciem szkolenia.
szczegóły >>

 

 

Od 1 marca 2015 roku, dzwoniąc do abonentów sieci w resorcie obrony narodowej należy wybrać prefix 261, co oznacza, że wybrany numer będzie wyglądał następująco:

261 xxx xxx

(gdzie xxx xxx  to 6 cyfr z dotychczasowego numeru wojskowego - MON).


 UDZIELANIE INFORMACJI NA KORESPONDENCJĘ OTRZYMYWANĄ DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

Wojskowa Komenda Uzupełnień w Rzeszowie informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art.63 §2 ustawy z snia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 267 z poźn. zm.), którego brzmienie jest następujące:

"Podanie powinno zawierać conajmniej wskazanie osoby od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szcególnych".


Oznacza to, że treść kierowanej korespondencji powinna zawierać conajmniej wskazanie:

  • osoby (imienia i nazwiska) od której pochodzi;
  • adresu (kodu pocztowego, miejscowości, ulicy i nr domu) tej osoby;
  • przedmiotu sprawy, której dotyczy.

Korespondencja otrzymana pocztą elektroniczną, która nie spełnia powyższych wymogów pozostanie bez odpowiedzi.SZKOLENIE KURSOWE KADRY REZERWY

szczegóły: http://rzeszow.wku.wp.mil.pl/pl/8692.htmlWYPŁATA ŚWIADCZEŃ REKOMPENSUJĄCYCH UTRACONE WYNAGRODZENIE

Z TYTUŁU ODBYTYCH ĆWICZEŃ WOJSKOWYCH


szczegóły: http://rzeszow.wku.wp.mil.pl/pl/5386_13260.html